Västernorrlands Sameförening, Noerhtenaestie

Region Västernorrland och Sundsvall är samiska förvaltningsområden

Region Västernorrland och Sundsvall är sedan 1 februari 2018 samiska förvaltningsområden. Det firade vi med festligheter på Norra berget den 25 augusti 2018 med jojk av Ola Stinnerbom, slöjdutställning på Hantverksmuseét och lunch med samiska inslag. Bland de inbjudna gästerna fanns Landshövding Berit Högman, Biskop Eva Nurdung Byström, representanter från Sametinget och Sundsvalls kommun. Se bilder från firande under fliken Bilder.

I Sundsvall och Medelpad har det funnits historiskt flera samiska grupper och länet tillhör ett område där man talat sydsamiska.

För samerna i länet och Sundsvalls kommun, innebär det bland annat att samerna har rätt att få sjukvård, äldreomsorg och undervisning på sitt eget språk.

Språk och kultur

Förutom att erbjuda kommunal service på samiska, ska kommun och region också lyfta fram och synliggöra den samiska kulturen och språket.

Kontakt på Sundsvalls kommun:

Pirjo Linna