Slöjdkurs Koltsömnadskurs i höst
   
  Fredag - söndag vecka 38 och vecka 40
  Kursavgift 500 kr för hela kursen
(det finns endast 10 platser)

   Kursledare Lii Kroik

  Anmälan till:
  Karin Nyhlén via mail eller sms

  070-256 11 15
  karin.nyhlen@gmail.com 
 

Bidrag till kursen har vi fått från:
Sámi Diodji Samestlöjdstiftelsen
 

2023-05-20

 

 

Samiskt språkcentrum arrangerar språkläger för ungdomar på alla samiska språk i Sorsele den 14-17/8 2023. (Resdag 14/8 och 17/8.)

Nu söker vi ungdomar födda 2008 som vill stärka och utveckla sitt samiska språk. Vi kommer att fokusera på sociala medier där de samiska språken sprids både muntligt och skriftligt för att få fler att använda samiska i vardagen.

Vi strävar även efter att anordna aktiviteter i musik och jojk under språklägret 

Anmälan senast 7 juni till gielejarnge@sametinget.se. När man gjort det så får man ett bekräftelsemejl med en länk till ett google-formulär som man behöver fylla i så Språkcentrum får den informationen som behövs.

Deltagandet är gratis och ungdomarna behöver målsmans godkännande för deltagande. Resor arrangeras och bekostas av vårdnadshavare. 

OBS! Begränsat antal platser, först till kvar gäller.

Dearvvuoðaiguin/ Varrudagáj/ Helsigij/ Vårradahkkij/ Buerie heelsegigujmie / Med vänlig hälsning

 

Anna-Stina Svonni & Margareta Klemensson

2023-05-10

 

Birger Nordin berättar      

Mitt samiska samlande Master20221219

2023-04-04

 

Skrivarkurs Torpshammar

2023-03-26

 

Efter årsmötet vill styrelsen tacka avgående ledamöter och ordförande för de gångna åren. Ny styrelse och övrig uppdrag enligt nedan.

Ordförande:
Marita Granström

Vice ordförande: 

Solveig Rutfjäll

Kassör:
Gustaf Forssell

Sekreterare:
Nils-Bertil Eriksson

Ledamöter:
Karin Nyhlen
Anita Forssell
Sara Norberg
Ida-Maria Nilsson

Suppleanter:
Niclas Kroik
Katrin Asplund
Isabella Andersson
Lena Sarri

Revisorer
Birger Nordin ledamot

Bengt Sören Eriksson ledamot
Gullan Einarsson suppleant

Valberedning
Birger Nordin ledamot
Karin Steen ledamot
Karin Kroik suppleant

2023-03-25

 

 

JOJKWORKSHOP med Elin Telius
lördag den 1/4 2023 kl 11.00 - 13.30
 
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet
För medlemmar i föreningen men även för andra som vill vara med. Kostar inget.
Vi tar en liten fikapaus så ta med eget eller köp på cafeterian.
Det här blir spännande så hoppas ni hänger på / Karin

 
 
 

MITT SAMISKA JAG

Utställningen Mitt samiska jag, gjord av medlemmar i Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening har nu packats ihop på Kulturmagasinet i Sundsvall och flyttats till det sydsamiska kulturcentret Gaaltjie - Saemien museume i Östersund.

Utställningen inviges den 31 mars 2023 av Jerker Bexelius och Anita Forssell tillsammans med Soleveig Rutfjäll, Katrin Asplund, Eva-Karin och Majalisa Kroik.
Den pågår fram till 1 september. Bilder från utställningen Sameutställningar 

Det är en utställning som talar till besökarna, berättar om hur det är att bo och arbeta i stadsmiljö, men där den samiska identiteten ändå känns mycket stark och levande. I utställningen uttrycker konstnärerna starka känslor i olika material och tekniker, tillsammans med foton, dokument, föremål, berättelser, naturljud och jojk. Konstnärerna har släktband till olika delar av Saepmie och det förstärker mångfalden i uttryckssätten och motiven.

 

 

Träff med Tina Johansson
Karin Nylén och Solveig Rutfjäll i arbete

Träff med Tina Johansson