Västernorrlands Sameförening, Noerhtenaestie

 

Alnö

2023-03-28

Skrivarkurs Torpshammar

2023-03-26

Efter årsmötet vill styrelsen tacka avgående ledamöter och ordförande för de gångna åren. Ny styrelse och övrig uppdrag enligt nedan.

Ordförande:
Marita Granström

Vice ordförande: 

Solveig Rutfjäll

Kassör:
Gustaf Forsell

Sekreterare:
Nils-Bertil Eriksson

Ledamöter:
Karin Nyhlen
Anita Forsell
Sara Norberg
Ida-Maria Nilsson

Suppleanter:
Niclas Kroik
Katrin Asplund
Isabella Andersson
Lena Sarri

Revisorer
Birger Nordin ledamot

Bengt Sören Eriksson ledamot
Gullan Einarsson suppleant

Valberedning
Birger Nordin ledamot
Karin Steen ledamot
Karin Kroik suppleant

2023-03-___________________________________________________________

JOJKWORKSHOP lördag den 1/4 2023 kl 11.00 - 13.30
med
ELIN TEILUS
Programsalen, Kulturmagasinet
För medlemmar i föreningen men även för andra som vill vara med. Kostar inget.
Vi tar en liten fikapaus så ta med eget eller köp på cafeterian.
Det här blir spännande så hoppas ni hänger på / Karin
______________________________________________________________________________

MITT SAMISKA JAG

Snart händer det! En utställning på Sundsvalls Kulturmagasin byggs nu upp inför vernissagen lördagen den 29 oktober klockan 13. Det är inte vilken utställning som helst, innehållet är gjort av medlemmar i Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening. Såväl medlemmar som icke medlemmar blir hjärtligt välkomnad av Tina Johansson från Sundsvalls museum. Du kommer att lyssna på invigningstal av Jerker Bexelius, ansvarig för det sydsamiska kulturcentret Gaaltjie i Östersund, njuta av jojk med Ylva Jakobsson och musikaliskt framträdande av Tanja Nordfjell från Vålådalen. I utställningslokalen på våning två blir du bjuden på renbuljong med gahkku och kaffe med kaffeost.

Sedan kan du se dig omkring i lokalen och se frukterna av ett års arbete i olika konstuttryck, med temat Mitt samiska jag. Det är en utställning som talar till besökarna, berättar om hur det är att bo och arbeta i ett område där det inte finns en levande renskötselkultur, men där den samiska identiteten ändå känns mycket stark och levande. I utställningen uttrycker konstnärerna starka känslor i olika material och tekniker, tillsammans med foton, dokument, föremål, berättelser, naturljud och jojk. Konstnärerna har släktband till olika delar av Saepmie och det förstärker mångfalden i uttryckssätten och motiven.

Projektet stöds av Statens kulturråd, Sametinget, Sundsvalls kommun och Noerhtenaestie.

Klicka gärna på länken till Kultumagasinet med Ida Maria Nilssons affisch: https://sundsvall.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturmagasinet/sundsvalls-museum/utstallningar/kommande/mitt-samiska-jag

 

Träff med Tina Johansson                                        Karin och Solveig i arbete

Träff med Tina Johansson