Vernissage: Med hjärtat i Norden och fötterna i Paris


Datum och tid: 14 oktober, 13.00-15.00
Plats och avsändare: Sundsvalls museum

Välkommen till vernissage av den retrospektiva utställningen Med hjärtat i Norden och fötterna i Paris, om Bengt Lindströms konstnärskap. Curatorer är Lejla Porovic och Tina Johansson.

Utställningen invigs av Daniel Eklund, chef Sundsvalls museum. Under vernissagen framförs ett antal jojker av den engagerade jojkaren Jörgen Stenberg. Han har bland annat vunnit Sami Grand Prix två gånger för sin jojk. Jörgen Stenberg medverkar också i filmen Sameblod.

Kortfilmen ”Ateljé Nyhamn sommaren 1986”, om Bengt Lindström av Tommy och Wanja Joneström visas i Programsalen från 14.30.

Fri entré till vernissage och filmvisning.

Mer om utställningen kan du ta del av här

 

Bengt Lindström 
2023-10-02

 

MittLitt

Det blir författarsamtal, livemusik, poesi, skrivworkshops, lästips, bokcirklar och läslovsaktiviteter!

Program för barn och unga arrangeras av Sundsvalls stadsbibliotek och släpps inom kort.

 

Mittlitt är en regional arena för litteratur och bildning i bred bemärkelse och bjuder in till samtal, möten och eget skapande – att uppleva litteratur på olika sätt.

Temat för höstens Mittlitt är Framtid.
Festivalen är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet, Region Västernorrland samt regionala och lokala aktörer. Tillsammans gör vi en vänlig och varm litteraturfest för alla. 

Mittlitt flyttar runt i länets alla kommuner.
2024 äger Mittlitt rum i Timrå kommun.

Mer info och på www.rvn.se/mittlitt

230928

 

Skapa ditt eget pimpelspö 18-19 november 2023
Information finns här

2023-09-19

 

 

Skrivarworkshop

Lördag 4 november

Klockan 10 - 15

Med skrivarledare Johan Hemmingsson

För medlemmar i Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening

Plats: Finska föreningens lokal Kyrkbergsvägen 28, 854 63 Sundsvall

Maxantal: 15 personer

Kostnadsfritt, medtag egen lunch

Anmälan till: samenita@gmail.com

Arrangör: Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening, Mittlitt

Kontaktperson. Katrin Asplund annkatrine.asplund@outlook.com

 

 

 

KOLTKURS

i Sundsvall 

Fredag – Lördag - Söndag V 38 och V40

  • Vecka 38 Mönsterkonstuktion
  • Vecka 40 Koltsömnad

Kursen är fullsatt

Vi håller till i Finska föreningens lokal, Kyrkbergsvägen 28 i Sundsvall

Ledare: Lii Kroik

Bidragsgivare nedan

Logga för kursmeverkande

 

Gudstjänsten vid Slädaviken på Alnö

Alnöprästen Eva Stenström berättade om fjällbjörkens sätt att klara hårda förhållanden med hjälp av ett väl anpassade rotsystem, där det ena trädets rötter kan ge kraft till fjällbjörken intill så att den kan resa sig igen efter hårda stormar. På motsvarande sätt kan Svenska kyrkan i dag söka försoning med den samiska kulturen. Gudstjänsten hölls både på sydsamiska och svenska med hjälp av Sonja Eriksson och Isabell Asp Andersson. Vi satt mellan björkarna runt elden i solskenet på en historisk samisk plats och såg havsviken mellan trädgrenarna.

     Planerna är att denna gudstjänst ska bli årligt återkommande.

 

 

Sonja Eriksson, Eva Stenström och Solveig Rutfjäll         Isabell Asp Andersson

                   

 

 

Eva Stenströms stola som hon har fåll låna

från sin kollega i Östersund.

 

17 september kl. 11.00 är den samiska gudstjänsten ute på Slädaviken på Alnö.

Gudstjänsten kommer att vid bra väder hålla till utomhus (friluftsgudstjänst) där alla sitter i ring med en eldstad i mitten. Det blir en hel del inslag av sydsamiska och temat är till viss del inriktat på det som är viktigt för oss samer som till exempel naturen.

Adressen är Slädaviken 151, Alnö, på gården till Olle och Ulla Hollmer. Om vädret blir alltför ruskigt är alternativet eventuellt Näsets bönehus på Alnö.

Skickar med några bilder på karta och gården där gudstjänsten ska hållas.

När man kommer över till Alnö fortsätter man rakt fram i rondellen och tar sedan vänster mot Stornäset lite längre fram. Fortsätt förbi fotbollsplanen, ta sedan höger mot Slädaviken (vid ett stort växthus) håll vänster och ta sedan av höger vid postlådorna och anslagstavla

Slädaviken

2023-08-30

 

Vid intresse av boken om Herr Kurt Råtta se särskild flik här på sidan

Bok Kurre 

23-06-29

 

 

Kallelse till medlemsmöte i Noerhtenaestie Västernorrlands Sameförening

Plats: Samevistet Norra Berget Sundsvall

Tidpunkt: 2023-08-10 klockan 18 till 20 och vi bjuder på kall dryck och kaka.

 

Samevistet har stor betydelse för vår förening på flera sätt och marken där det står kommer att saneras med start 2023-09-01 och vara klar innan Julmarknaden. Saneringen beror på höga blyhalter eftersom området tidigare har varit skjutvall i en skjutbana. Kåtor och förråd ska stå kvar för under dem är blyhalterna lägre.

 

En meter av den blyförorenade marken ska grävas bort och ersättas med nytt rent mark. En gärdesgård ska byggas runt samevistet eftersom marken på andra sidan inte saneras.

 

Astrid Ålin (Projektledare Mark- och exploateringsavdelningen Sundsvalls kommun) har skickat en flygbild med förklaringar:

Karta blysanering

Det här är saker vi kan påverka och som vi behöver diskutera på mötet

Mer precis var gärdesgården ska dras?

Planare ytor runt grillkåtan och större plan yta vid bågstångskåtan då marken återställs?

Vilket ytmaterial ska de återställda markytorna som vi går på ha? Grus, gräs, skiffer?

Vilka träd vi vill ha kvar och var ska flaggstången stå?

Vilka växter som ska planteras i sydsluttningen ner mot promenadvägen?

Om vi vill ha rör nedslagna längs vägen för att sätta upp samefärgspinnar?

 

Besök Samevistet i sommar och fundera. Rita och måla hur ni vill att Samevistet ska se ut och sätt in på vår Facebooksida. Ni har också chansen att möta Birger Nordin som kommer att vara på plats då han kan, för att berätta om samisk kultur och visa samiska föremål.

 

Hälsningar från ordförande Marita Granström och Arbetsgruppen för Samevistet

230619

 

Boksläpp av en bok gjort av barn i Noerthenaestie

Kulturmagasinet 17 juni klockan 12.00

Bok Herr råtta  

Boken Äventyr i Sápmi med Herr Kurt Råtta!

13 barn från Noerthenaestie/Västernorrland sameförening i Sundsvall har själva hittat på och illustrerat om Herr Kurt Råtta och hans äventyr i Sápmi. En fantastisk berättelse med fantastiska bilder.

Syftet med boken är att sprida läslust, samisk kunskap och att författarna själva ska bli intresserade, nyfiken och stolt över sina samiska rötter.

Kom och var med på boksläppet!

Varmt välkommen

2023-06-05

 

 

 Slöjdkurs Koltsömnadskurs i höst
   
  Fredag - söndag vecka 38 och vecka 40
  Kursavgift 500 kr för hela kursen
(det finns endast 10 platser)

   Kursledare Lii Kroik

  Anmälan till:
  Karin Nyhlén via mail eller sms

  070-256 11 15
  karin.nyhlen@gmail.com 
 

Bidrag till kursen har vi fått från:
Sámi Diodji Samestlöjdstiftelsen
 

2023-05-20

 

 

Samiskt språkcentrum arrangerar språkläger för ungdomar på alla samiska språk i Sorsele den 14-17/8 2023. (Resdag 14/8 och 17/8.)

Nu söker vi ungdomar födda 2008 som vill stärka och utveckla sitt samiska språk. Vi kommer att fokusera på sociala medier där de samiska språken sprids både muntligt och skriftligt för att få fler att använda samiska i vardagen.

Vi strävar även efter att anordna aktiviteter i musik och jojk under språklägret 

Anmälan senast 7 juni till gielejarnge@sametinget.se. När man gjort det så får man ett bekräftelsemejl med en länk till ett google-formulär som man behöver fylla i så Språkcentrum får den informationen som behövs.

Deltagandet är gratis och ungdomarna behöver målsmans godkännande för deltagande. Resor arrangeras och bekostas av vårdnadshavare. 

OBS! Begränsat antal platser, först till kvar gäller.

Dearvvuoðaiguin/ Varrudagáj/ Helsigij/ Vårradahkkij/ Buerie heelsegigujmie / Med vänlig hälsning

 

Anna-Stina Svonni & Margareta Klemensson

2023-05-10

 

Birger Nordin berättar      

Mitt samiska samlande Master20221219

2023-04-04

 

Skrivarkurs Torpshammar

2023-03-26

 

Efter årsmötet vill styrelsen tacka avgående ledamöter och ordförande för de gångna åren. Ny styrelse och övrig uppdrag enligt nedan.

Ordförande:
Marita Granström

Vice ordförande: 

Solveig Rutfjäll

Kassör:
Gustaf Forssell

Sekreterare:
Nils-Bertil Eriksson

Ledamöter:
Karin Nyhlen
Anita Forssell
Sara Norberg
Ida-Maria Nilsson

Suppleanter:
Niclas Kroik
Katrin Asplund
Isabella Andersson
Lena Sarri

Revisorer
Birger Nordin ledamot

Bengt Sören Eriksson ledamot
Gullan Einarsson suppleant

Valberedning
Birger Nordin ledamot
Karin Steen ledamot
Karin Kroik suppleant

2023-03-25

 

 

JOJKWORKSHOP med Elin Telius
lördag den 1/4 2023 kl 11.00 - 13.30
 
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet
För medlemmar i föreningen men även för andra som vill vara med. Kostar inget.
Vi tar en liten fikapaus så ta med eget eller köp på cafeterian.
Det här blir spännande så hoppas ni hänger på / Karin

 
 
 

MITT SAMISKA JAG

Utställningen Mitt samiska jag, gjord av medlemmar i Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening har nu packats ihop på Kulturmagasinet i Sundsvall och flyttats till det sydsamiska kulturcentret Gaaltjie - Saemien museume i Östersund.

Utställningen inviges den 31 mars 2023 av Jerker Bexelius och Anita Forssell tillsammans med Soleveig Rutfjäll, Katrin Asplund, Eva-Karin och Majalisa Kroik.
Den pågår fram till 1 september. Bilder från utställningen Sameutställningar 

Det är en utställning som talar till besökarna, berättar om hur det är att bo och arbeta i stadsmiljö, men där den samiska identiteten ändå känns mycket stark och levande. I utställningen uttrycker konstnärerna starka känslor i olika material och tekniker, tillsammans med foton, dokument, föremål, berättelser, naturljud och jojk. Konstnärerna har släktband till olika delar av Saepmie och det förstärker mångfalden i uttryckssätten och motiven.

 

 

Träff med Tina Johansson
Karin Nylén och Solveig Rutfjäll i arbete

Träff med Tina Johansson