Välkommen till Noerhtenaestie, Västernorrlands sameförening

                                        NOERHTENAESTIE 40 ÅR 1977-2017

 

                                                   

Vårt jubileumsår är förbi och vi är inne på vårt 41 verksamhetsår. Men vi har även i år anledning att fira stort. Sundsvalls kommun har blivit en samisk förvaltningskommun. 

"Särskilda krav ställs på en kommun som är ett förvaltningsområde för samiska. Till exempel har samer rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt eller delvis på samiska. Samer har rätt att använda sitt språk i kontakter med kommunen och myndigheter i området."  källa: sametinget.se

Vi uppdaterar hemsidan när vi fått mer information från kommunen.

 

 

 

 

Kort historik om föreningen!

 

Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening bildades 1977 på initiativ av Alice Uhlander, Bjärtrå, född i Tana, Norge.

 

 Vår förening är en länsförening, tidigare fanns vår samlingsplats mitt i länet, vid Gålsjöbruk. Där hade vi  byggt en torvkåta av bågstångstyp, en visthusbod på fyra stolpar och en tältkåta. Nu har vi etablerat ett sameviste på Norra Berget i Sundsvall. Föreningen har uppfört en samlingskåta, en bågstångskåta och en visthusbod. Fasta tider då samevistet är öppet är vid julmarknaden andra advent, barnens vasalopp i februari, Valborgsmässoafton samt Skogens dag i september.

 

  

Föreningen har till uppgift att verka för spridandet av den samiska kulturen. Skapa kontakt mellan samer och sameättade i länet. Vi tar även emot stödjande medlemmar som delar våra värderingar. Föreningen har till uppgift att främja kunnighet i samisk slöjd och konsthantverk samt verka för samisk språkvård.

Föreningen arrangerar kurser i samisk slöjd. Vi slöjdar i renskinn, tenntråd och kläde. Kursledaren Lena Lundin Scott lär även ut slöjdtermer på sydsamiska.

 

 

Vår förening anordnar olika aktiviteter t ex renkok varje höst. Vi äter en traditionell samisk måltid. 2016 bjöds Sagka Stångberg in i samband med renkoket och höll ett föredrag om den nyutkomna Vitboken av svenska Kyrkan.

 

 

 

 

Vi uppmärksammar den samiska nationaldagen den 6/2. 2015 firades samernas nationaldag med besök av MajLis Skaltje som presenterade sin film Jojk på Kulturmagasinet i Sundsvall. Nationaldagen arrangeras i samarbete med Sundsvalls kommun.

 

 

                               

  
Vi är medlemmar i SSR, (Svenska Samernas Riksförbund),
RSÄ (Riksorganisationen Same Ätnam)

Giron sámi teáhter

 

 

 

Medlemskap
Kan samer och deras familjer bli, samt andra  intresserade såsom stödjande medlemmar.
 

Medlemsavgiften är för enskilda 100 kronor/år och familj 150 kr/år.


Bankgiro 5687-0405

 

 

 

Ordförande Mona Gadd 070 563 8313 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Bankgiro 5687 - 0405   

 

 

Samevistet som låg på Norra Berget tidigare.
Samevistet revs 1942.