Välkommen till Noerhtenaestie, Västernorrlands sameförening

                                        NOERHTENAESTIE 40 ÅR 1977-2017

 

                                                   

 

40-ÅRSJUBILEUM LÖRDAG DEN 27/6 2017.

TACK TILL ALLA SOM HJÄLPTE TILL, ALLA UTSTÄLLARE, INBJUDNA GÄSTER OCH ALLA BESÖKARE SOM GJORDE ATT VÅRT 40-ÅRSFIRANDE BLEV EN SÅDAN SUCCÉ.

CA 700 BESÖKARE KOM TILL NORRA BERGET I SUNDSVALL UNDER DAGEN.

 

 

se fler bilder under fliken Bilder.

 

Kort historik om föreningen!

 

Noerhtenaestie, Västernorrlands Sameförening bildades 1977 på initiativ av Alice Uhlander, Bjärtrå, född i Tana, Norge.

 

 Vår förening är en länsförening, tidigare fanns vår samlingsplats mitt i länet, vid Gålsjöbruk. Där hade vi  byggt en torvkåta av bågstångstyp, en visthusbod på fyra stolpar och en tältkåta. Nu har vi etablerat ett sameviste på Norra Berget i Sundsvall. Föreningen har uppfört en samlingskåta, en bågstångskåta och en visthusbod. Fasta tider då samevistet är öppet är vid julmarknaden andra advent, barnens vasalopp i februari, Valborgsmässoafton samt Skogens dag i september.

 

  

Föreningen har till uppgift att verka för spridandet av den samiska kulturen. Skapa kontakt mellan samer och sameättade i länet. Vi tar även emot stödjande medlemmar som delar våra värderingar. Föreningen har till uppgift att främja kunnighet i samisk slöjd och konsthantverk samt verka för samisk språkvård.

Föreningen arrangerar kurser i samisk slöjd. Vi slöjdar i renskinn, tenntråd och kläde. Kursledaren Lena Lundin Scott lär även ut slöjdtermer på sydsamiska.

 

 

Vår förening anordnar olika aktiviteter t ex renkok varje höst. Vi äter en traditionell samisk måltid. 2016 bjöds Sagka Stångberg in i samband med renkoket och höll ett föredrag om den nyutkomna Vitboken av svenska Kyrkan.

 

 

 

 

Vi uppmärksammar den samiska nationaldagen den 6/2. 2015 firades samernas nationaldag med besök av MajLis Skaltje som presenterade sin film Jojk på Kulturmagasinet i Sundsvall. Nationaldagen arrangeras i samarbete med Sundsvalls kommun.

 

 

                               

  
Vi är medlemmar i SSR, (Svenska Samernas Riksförbund),
RSÄ (Riksorganisationen Same Ätnam)

Giron sámi teáhter

 

 

 

Medlemskap
Kan samer och deras familjer bli, samt andra  intresserade såsom stödjande medlemmar.
 

Medlemsavgiften är för enskilda 100 kronor/år och familj 150 kr/år.


Bankgiro 5687-0405

 

 

 

Ordförande Mona Gadd 070 563 8313 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Bankgiro 5687 - 0405   

 

 

Samevistet som låg på Norra Berget tidigare.
Samevistet revs 1942.