Ordförande:
Isabell Andersson

Vice ordförande: 

Elme Ämting

Kassör:
Gustaf Forssell

Sekreterar

IdaMaria Nilsson

Ledamöter: 
Karin Nyhlén 

Anita Forssell

Niclas Kroik

Aili-Maria Sivsdotter 

Suppleanter:
Lena Sarri

Elin Detlefsen 

 

Valberedning
Karin Steen 
Karin Kroik

Sara Norberg suppleant


styrelsen@noerhtenaestie.dinstudio.se