Ordförande:
Marita Granström
070-317 50 47
samenita@gmail.com

Vice ordförande: 

Solveig Rutfjäll
solveig.rutfjall@gmail.com 

Kassör:
Gustaf Forsell

gustaf.forsell@outlook.se 

Sekreterare:
Nils-Bertil Eriksson
nbep@live.se 

Ledamöter:
Karin Nyhlen
Anita Forsell
Sara Norberg
Ida-Maria Nilsson
Arne Öjerhag


Suppleanter:
Niclas Kroik
Katrin Asplund
Isabella Andersson
Lena Sarri

Revisorer
Birger Nordin   
birger.nordin26@gmail.com 

Bengt Sören Eriksson 
Gullan Einarsson suppleant

Valberedning
Birger Nordin  
birger.nordin26@gmail.com 

Karin Steen 
Karin Kroik suppleant


styrelsen@noerhtenaestie.dinstudio.se