Medlemskap

§4 MEDLEMSKAP

Medlemskap i Noerhtenaestie sameförening  kan utgöras av samer

Samt stödjande medlemmar. Medlemsregister förs på dator.

 

Fastställande av årsavgiften 2016

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2016 är för:

Enskild medlem 100 kr/år

Familj 150 kr/år.

 

Hedersmedlem från 80-års ålder.

 

Sätt in medlemsavgiften på bankgiro
5687 - 0405 

Glöm inte att skriva namn på alla medlemmar

 

Sara Norberg kassör 070 330 2636 

 

 

Uppdaterat 2014-01-19