VÄSTERNORRLANDS  SAMEFÖRENING/NOERTHENAESTIE

 

Västernorrlands Sameförening bildades 1977 på initiativ av Alice Uhlander, Bjärtrå, född i Tana NordNorge.

Vår förening är en länsförening och vi har haft vår samlingsplats mitt i länet, vid Gålsjöbruk. Där byggde vi torvkåta av bågstångstyp, en visthusbod på fyra stolpar och en tältkåta. Sedan 2003 har vi vårt sameviste finns på Norra Berget i Sundsvall. Föreningen har uppfört en samlingskåta och en sydsamisk bågstångskåta.

Samlingsplatsen i Gålsjö har överlåtits till Orrestaare saemien sibrie då de bildade föreningen i Örnsköldsvik 2011.

Föreningen har till uppgift att verka för spridandet av den samiska kulturen.
Skapa kontakt mellan samer och sameättade i länet.

Vår förening anordnar olika aktiviteter som t ex renkok varje höst. Samiskt pyssel för barn, lassokastning. kurser i ämnen som berör den samiska kulturen. Vi besöker länets skolor där vi informerar om oss samer och vår historia.

Samevistet är öppet vid olika evenemang. Vi samarbetar med Norra berget vid t ex julmarknaden, barnens vasalopp i februari och eventuellt vid valborgsmässoafton samt Skogens dag i september.

Dessutom deltar vi aktivt i debatter om samisk kultur.

Vi är medlemmar i
SSR, (Svenska Samernas Riksförbund),
RSÄ (Riksorganisationen Same Ätnam)

Giron sámi teáhter

 Gammal samisk plats

 

Vår verksamhet bedrivs med stöd av Sundsvalls kommun, Region Västernorrland och Sametinget.