Tack till alla för ett väl genomfört årsmöte! Årsmöteshandlingar kommer inom kort att läggas ut under fliken dokument.