Bilder från slöjdkurser

Medlemmar som slöjdar och har gemenskap

2014-09-20

2014-09-20 Barnkolt Ulla

2014-09-20 Mobilvärska Veronica

2014-09-20 Hanskar Hans

2014-09-20 Bälte Lena

2014-09-20 Väak mONA

2014-09-20 Lena lärare

2014-09-20 Sonia

2014-09-20 Lena

2014-09-20 Sonja

2014-09-20 Lena

2014-09-20 Mona och Sara

Birgitta Ricklund

Annika Åberg och Barbro Edman

Monika och Annika Larsson

David Edman

Irene Lahouit Labba

Per-Elof Negga

Kursdeltagare

Pelle syr ett par handskar.

Lena, Sara och Marita.

Många fina alster under kursen.

Monika och Annika.

Kommentar