Samernas nationaldag

 

Samernas nationaldag firas den 6 februari i hela Sápmi. Vi är ett av världens ursprungsfolk (urfolk). Det innebär att våra förfäder  bebott de landområden som vi kallar Sápmi redan långt innan dessa koloniserades av andra folk som sedan genom historiens gång upprättade de statsmakter vi lever i nu. Vi samer har liksom andra urfolk i världen, vår egen kultur, eget språk och även egna sedvänjor som skiljer sig från majoritetsbefolkningen.

 År 1992 togs ett beslut att vi samer skulle börja fira en gemensam nationaldag i hela Sápmi. Det skedde på Samerådets 15:e Samekonferens i Helsingfors och året därpå, 1993, den 6 februari firades samernas nationaldag för första gången.

 Det allra första samiska landsmötet hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Det var för första gången som samer från olika håll i Sápmi organiserade sig och samlades för att diskutera gemensamma frågor. Så därför valdes datumet, 6 februari, till samernas nationaldag.

 Vi har också en samisk flagga som godkändes år 1986. Den vajar med sina samiska färger i rött, blått, grönt och gult. Det är de traditionella färgerna i den samiska klädedräkten. Cirkeln är en symbol för solen och månen där solringen är röd och månringen är blå.

 Samtidigt med den samiska flaggan antogs också en samisk nationalsång, Texten till Sámi soga lávlla skrevs 1906 av samen Isak Saba (1875-1921) och melodin är komponerad av Arne Sörli.

 Här i Sundsvall brukar vi i Noerhtenaestie sameförening fira vår samiska nationaldag den 6 februari varje år men i år har vi inte möjlighet till det utifrån den pandemi som vi fortfarande befinner oss i.

 

Källa: samer.se